Instruktioner

Hemsidan nyaarter.se används för att ge information om de arter som ska undersökas, vilka undersökningsmetoder som används och för att lagra fynden i fält. All information är öppen för alla men för att kunna rapportera in egna fynd måste du skapa ett konto.

Genom sidan "Min sida" kan du lätt hitta en sammanställning över vilka arter ni har hittat, vilka undersökningsplatser ni har varit på och de fotografier och kommentarer ni har sparat från fältundersökningarna. När fältundersökningarna är genomförda kan du därefter använda dessa uppgifter för att ladda upp fynden till "Rappen" som är Havs och vattenmyndighetens inrapporteringssystem för främmande arter. Inom kort kommer ytterligare instruktioner som behövs för att rapportera in fynd till Rappen. Alla dina inrapporterade fynd sparas på sidan "Min sida".

Längre ner på denna sida hittar du information om hur du använder hemsidan.

Beskrivning av undersökningsmetoder

För att hitta de olika arterna använder vi olika insamlingsmetoder. Här nedan hittar du information om de olika metoderna.

Undersökningsmetorderna bygger på de som beskrivs baseras på Havs och Vattenmyndighetens rapport "Metoder för övervakning av främmande arter" som man kan hitta här.

Burfiske (fångstbur och juvenilfällor)
Används för följande arter: Svartmunnad smörbult, Blåskrabba och Penselhårskrabba.
Burarna som används i projektet är ihopfällbara burar. Angna burarna med tex räkor eller musslor. Glöm inte att stänga burens öppning. Bind ett rep i buren och kasta ut den på grunt (0,5-1 m) vatten. Bind fast repet i en sten eller brygga. Vittja burarna efter 20 till 60 minuter.
Observera att du måste ha ett tillstånd från Havs och Vattenmyndighet för att få använda burar utan flyktöppningar. En kopia på ett tillstånd och en skriftlig "delegering" fås av Björn Källström (se Kontakt). Du ansvarar själv för att du har ett aktuellt tillstånd och delegering inför varje fiske.
Titta på filmer som visar hur du lägger ut och vittjar en fångstbur här:

 

Fiske med krok
Används till följande art: Svartmunnad smörbult.
När vi fiskar svartmunnad smörbult leds fisket av Sportfiskarna som har med sig all utrustning. Som agn används små bitar av räkor.
Titta på en film som visar hur du fiskar svartmunnad smörbult här:

 

Insamling
Används för följande art: Japanskt jätteostron 
Använd en undersökningsruta som är en 0,5x0,5 meter stor ram gjord av plaströr. Gå på en strand där det finns japanska jätteostron. Kasta ut undersökningsrutan på stranden. Försök att inte "styra" var den hamnar (det kallas för att slumpa ut rutan). Om du vill kan du snurra två varv innan du kastar rutan så du inte omedvetet väljer var den hamnar (se filmen i länken här nedan). Räkna hur många ostron det finns inom rutan. För att räkna ut hur många ostron det finns per kvadratmeter så ska du ta ditt antal gånger fyra. Exempel: om du hittar 10 ostron inom en ruta så rapporterar du in (4x10=) 40 ostron/m2. Men observera att du skriver in det antal ostron du räknade i den lilla (0,5X0,5m rutan) när du rapporterar in dina fynd.

Titta på filmer som visar hur du lägger ut undersökningsrutan genom att snurra två varv och hur du räknar hur många ostron det finns i rutan här:

 

Påväxtpaneler
Används för följande arter: Luden spökräka, Rödbrunt mossdjur och Liten havstulpan.
När du har hittat ett lämpligt ställe att hänga ut panelerna (tex en brygga eller liknande) får du undersöka hur djupt det är. Justera längden på repet om det behövs så att alla panelerna hänger under vattenytan (med den översta panelen ca 0,5 meter under ytan) och så att ingen panel ligger på botten. Bind fast en tyngd längst ner på repet och bind fast repet ordentligt. Observera att du måste veta att du får hänga panelerna där du vill hänga dem. Det är vktigt att komma ihåg var du hängde dem. Häng ut panelerna i början av sommaren (maj-juni) och ta in dem efter sommaren (augusti-september). När du tar upp panelerna ska du knyta loss tyngden (obs spara den). Lägg panelerna med repet i en spann med vatten innan artbestämning sker. Vi kommer att hjälpa till med att bestämma de arter som finns på panelerna.
Titta på filmer som visar hur du hänger ut och vittjar påväxtpaneler här.

Leta spökräkor
Används för följande arter: Luden spökräka.
För att leta efter den invasiva arten luden spökräka kan man också undersöka rep och tampar som hänger ner i havet från bryggor och liknande. Ta upp repet och undersök det noga efter spökräkor. På den här filmen kan du se hur du letar efter spökräkor på rep och tampar.

 

Fånga strandhoppare
Används för följande art: Platorchestia platensis
För att hitta strandhoppare lyfter man på tångruskor som ligger uppspolade en bit upp på stranden. Var beredd med insamlingshåv eller en burk och försök fånga strandhopparna. På nedasntående film ser du hur det går till att fånga strandhoppare.

 

Använda hemsidan nyaarter.se

Hemsidan är skapad för att förenkla insamlingen i fält och för att lagra data från fältundersökningarna. Här finns information om de olika sidorna.

START
Här beskrivs projektet kort och här visas en lista på alla fynd som har rapporterats. Här finns också länkar för att logga in och för att skapa ett nytt konto. 

PROJEKTLOGGBOK
Här kan du läsa om vad som har hänt i projektet under 2017 och 2018.

ARTINFORMATION
Här finns artbeskrivningar för alla arter som ingår i årets undersökningar men bilder och länkar till andra sidor med information.

INSTRUKTIONER
Denna sidan. Instruktioner och information om hur du ska arbeta med projektet och hemsidan.

SKAPA UNDERSÖKNINGSPLATS
Här registrerar du en plats där ni ska genomföra en fältundersökning. När ni rapporterar fynd (på nästa sida) kommer ni att knyta dessa fynd till undersökningsplatsen så att det går att se var ni gjorde era fynd. Hitta på ett namn för platsen och använd rutan för text för att skriva in övrig information som ni vill spara för platsen. Använd kartan för att placera markören på undersökningsplatsen och när den är på rätt plats klickar du på sök närliggande plats så att hemsidan automatiskt fyller i adressen. Klicka på rensa om markören hamnade fel och du vill börja om från början. När du är klar klickar du på spara.

RAPPORTERA FYND
Detta är sidan där ni registrerar era fynd. Börja med att skapa ett namn för inrapporteringen. Detta ska inte vara samma som för undersökningsplatsen. Ni kanske gör flera undersökningar på samma plats under projektets gång. Ni kan till exempel använda skolans/klassens namn samt dagens datum (eller något annat) som namn. Klicka i fältet för datum för att få upp en kalender och välj rätt datum. Det går också att skriva in datumet i formatet dd/mm/åååå. Skriv i starttiden i rutan för tid. Klicka på Lägg till arter så att inrapporteringsrutan öppnas. Välj art, kön (om det går att bestämma), antal individer som ni hittade av den aktuella arten och väl den metod ni använde för undersökningen. För en del arter kan ni använda olika metoder (se längre ner på denna sidan).  I status låter ni publicerad vara ibockad. Klicka på Spara art för att spara detta fynd. Om ni har hittat flera olika arter så klickar ni på Lägg till arter igen och upprepar detta för den nya arten. Klicka på spara art för varje inrapporterad art. Ta bilder på de arter ni har hittat och ladda upp dem i rutan Lägg till ny fil och klicka på ladda upp. I plats väljer ni om ni vill knyta era fynd till en undersökningsplats som ni har registrerat i förväg eller om ni vill koppla mina fynd till undersökningsplats senare (om ni vill registrera platsen i efterhand). Det finns också ett alternativ för enstaka fynd för de fall där hemsidan används för att registrera detta. I rutan för Undersökningsplats letar ni upp den plats ni har registrerat i förväg. I rutan för Kommentar kan ni skriva in ytterligare information om er fältundersökning och om era fynd mm. När alla arter är inrapporterade klickar ni på Spara längst ner på sidan.

Det går att redigera inrapporteringen även efter att ni har klickat på spara. Gå till MIN SIDA och klicka på namnet för undersölkningen och välj redigera för att öppna upp inrapporteringen igen så att den går att redigera. Avsluta alltid med att klicka på spara längst ner på sidan.

FYND
Här finns en lista på samtliga inrapporteringar som har gjorts i projektet.

MIN SIDA
Här finns en lista på alla de inrapporteringar som ni har gjord. Genom att klicka på namnet till en undersökning kan ni redigera den om något har blivit fel.

KONTAKT
Här finns kontaktuppgifter till alla som jobbar med projekt Nya Arter. Använd denna sida om ni vill komma i kontakt med oss.

MITT KONTO
Här finns information om dig som går att redigera.

BEGÄR NYTT LÖSENORD
Använd denna sidan om du vill ha ett nytt lösenord.

LOGGA UT
Här loggar du ut när ni är klara med fältundersökningarna.

 

Logga in
Skapa nytt konto