Projektloggbok

På den här sidan lägger vi upp information om vad som hänt i skolprojektet.

JANUARI 2021:
SKOLPROJEKTET HAR VISAT HUR BLÅSKRABBOR OCH PENSELKRABBOR SPRIDER SIG PÅ VÄSTKUSTEN.

Klicka på bilden för att se en större version.


 

FÄLTDAG MED ELEVER FRÅN NÖSNÄSGYMNASIET 2020-09-21
Under 2020 har ännu en gymnasieskola anslutit sig till skolprojektet!.

GYMNASIEARBETEN PÅ ÖSTRABOGYMNASIET LÄSÅRET 2020-2021

Under 2020 har en gymnasieskola anslutit sig till skolprojektet!.

FÄLTDAG MED ELEVER FRÅN STENUNGSKOLAN 2019-09-13

FYND AV PENSELKRABBOR!

Det var full fart vid Stenungsunds segelsällskap när fem sjundeklasser genomförde sin fältdag i skolprojektet Nya Arter. Tillsammans med forskare och personal från 8+Fjordar provade eleverna på att fiska svartmunnad smörbult, leta japanska jätteostron, hänga ut påväxtpaneler och fiska efter blås- och penselkrabbor. På en "extra" station provade eleverna på att fånga strandhoppare, dve de små amfipoder som lever bland tång och sjögräs som spolats upp på stranden (se en film om hur man fångar strandhoppare här).


En elev undersöker alger i en stereolupp.

Under fältdagen fångades totalt åtta penselkrabbor. Krabborna fångades både för hand och i mindre specialbyggda krabburar. Det var sex hanar och två honor som båda bar på rom. Under en fältdag med skolprojektet 2017 hittades en penselkrabba på samma plats och det verkar som om de har etablerat sig på denna strand.


Tony från 8+Fjordar visar upp en penselkrabba, en hona med rom.


En hane av penselkrabba har fångats i en krabbur.

 

FÄLTDAG MED ELEVER FRÅN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2019-09-12

Vi är mycket glada att ha fått med vår första gymnasieskola i skolprojektet Nya Arter. Elever från årkurs 2 i Uddevalla gymnasieskola genomförde tillsammans med forskare och personal från skolprojektet vid Gustafsberg i Uddevalla. Eleverna fick prova på att fiska efter svartmunnade smörbultar, fiska blås- och penselkrabbor, leta japanska jätteostron och hänga ut påväxtpaneler för senare undersökningar. Längre fram kommer några gymnasieelever att genomföra sin gymnasiearbeten inom skolprojektet då de t.ex. kan testa på att använda DNA-teknik för att identifiera invasiva arter.


Här letar elever och lärare efter japanska jätteostron.


En intresserad elev har gett sig ut i havet med vadarstövlar.


Eleverna fick undersöka levande blåskrabbor och strandkrabbor.

 

FÄLTDAG OCH SKOLBESÖK MED ELLÖS SKOLA 2019-09-02

Ellös skola har en väldigt fin sjöbod nere i Ellös hamn som de har inrett som ett litet skollaboratorium. Fältdagen i Ellös började med att vi fiskade efter svartmunnade smörbultar, blåskrabbor och tog upp påväxtpaneler från sjöbodens egen brygga.


Anki och Tony från 8-fjordar förbereder i skolans egen sjöbod.

På grund av regn och kraftigt åskväder valde vi därefter att flytta in i ett av klassrummen för att undersöka fångsten. Förutom japanska jätteostron så hittades inga av de främmande arter som vi letar efter i skolprojektet. Men eleverna fick ändå stifta bekanskap med levande blåskrabbor för att lära sig känna igen dem och jämföra dem med vanliga strandkrabbor.


Eleverna undersöker det insamlade materialet från Ellös hamn.
 


Eleverna fick titta på levande blåskrabbor och jämföra med 
vanliga strandkrabbor.


Inga svarmunnade smörbultar fångades, men många "vanliga".

 

 

FÄLTDAG MED RÖNNÄNGS SKOLA 2019-08-27

Rönnängs skola var först ut med att genomföra en av årets fältdagar. Totalt deltog ca 100 elever och 6 lärare från fyra olika klasser. Eleverna från två sjätteklasser som var med i skolprojektet under 2018 hjälpte till att ta hand om eleverna i de två ettorna. Detta var ett väldigt bra upplägg och något även för andra skolor kan använda sig av.

Eleverna fick prova på att fiska efter svartmunnade smörbultar, fiska blås- och penselkrabbor med burar, leta efter japanska jätteostron och undersöka påvätpaneler som hade hängt ute i havet sedan tidigare i vår. Av de olika invasiva arterna som vi letar efter hittades bara japanska jätteostron. Men eleverna fick lära sig mer om de andra fiskarterna som fångades (och släpptes tillbaka) och de fick lära sig hur man ser skillnad på honor och hanar hos de strandkrabbor som fångdes.

Eleverna fick också möjlighet att se på levande blåskrabbor för att lära sig att se skillnad på blåskrabbor och strandkrabbor.


En av eleverna mäter havsvattnets salthalt.


En del av undersökningsutrustningen med elever i bakgrunden.


En av de levande blåskrabborna var en hona som bar ägg.

 

UNDER 2018 GENOMFÖRDES LÄRARFORTBILDNINGAR, FÄLTDAGAR OCH STUDIEBESÖK I gÖTEBORG. HÄR KAN DU LÄSA OM DE OLIKA AKTIVITETERNA.

SKOLBESÖK PÅ NYA VARVET 2018-10-01.

Trots att det inte har funnits medel för att erbjuda skolor att komma på studiebesök till Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium så har Diseröds skola på egen hand fisnasierat ett besök. Måndagen den 1 oktober var drygt 50 elever och fyra lärare på besök på Nya Varvet i Göteborg. Hasse Lindqwist från Sportfiskarna var med och hade en fiskestation där alla elever fick prova på att fiska efter Svartmunnad smörbult som är en av de invasiva arter som vi letar efter i skolprojektet. 


Forskaren Lena Granhag fotograferar svartmnnade smörbultar.


Den svartmunnade smörbulten har en svart fläck på ryggfenan.

Eleverna fick också träffa Lena Granhag som är en av forskarna som deltar i projektet. Lena är från Chalmers Lindholmen och hon studerar främmande arter i Göteborg. Lena berättade om hur främmandse arter sprider sig mellan olika hamnstäder på fartyg som transporterar varor över haven.


Några av eleverna som tittar på fartyg i Göteborgs hamn.

Eleverna fick tillsammans med Lena samla in alger och studera dessa och insamlade påväxtpaneler i luppar. Eleverna hittade inga invasiva arter men de fick lära sig mer om de påväxt-arter som hittades.


Alger med havstulpaner som studeras i en lupp.

På nedanstående bilder, tagna av eleverna Fabena och Hanna syns havstulpaner och mossdjur.


Havstulpaner fotograferade i lupp. Foto: Fabeana Malki


En av havstulpanerna har lossnat så att basplattan syns.
Till vänster om havstulpanerna syns  muossdjur. Foto: Hanna Halldorf 

Eleverna fick också göra insamlingar av japanska jätteostron och prova på att mäta salthalt och vattnets strömhastighet i hamnen.


Eleverna tar tid för att mäta strömhastigheten i vattnet.

På en station fiskades krabbor med burar. Målet var att se om det fanns några invasiva krabbor av arterna blåskrabba eller penselkrabba.
Inga invasiva arter hittades men eleverna drog upp stora mängder vanliga strandkrabbor. Krabborna könsbestämdes och räknades.


Hanen har en smal stjärt med 5 leder och honan har en bred stjärt
med 7 leder. 


Protokoll från räkningen av honor och hanar hos strandkrabborna.

 

ELEVDAGAR MED RÖNNÄNGS OCH KÅLLEKÄRRS SKOLOR 2018-09-20.

Förutom att lärarna från de nya skolorna i Rönnäng och Kållekärr har fått lärarfortbildningar så har eleverna från dessa skolor gjort egna undersökningar i havet.
Undersökningarna utfördes i Båtevik i Rönnäng på Tjörn.


Eleverna provar på att fiska tillsammans med Rasmus från Sportfiskarna.

Rasmus Bäcklund från Sportfiskarna var med och hjälpte eleverna att fiska efter svartmunnade smörbultar. Under dagen drog eleverna upp flera olika arter, som släpptes tillbaka, men inga svartmunnade smörbultar.


Många elever tyckte att det var spännande att fiska.

Eleverna fick också prova på att räkna japanska jätteostron och att fiska krabbor, Inga blåskrabbor eller penselkrabbor fångades men däremot många vanliga strandkrabbor som studerades.


Krabbfisket gav många strankrabbor i fångst.


En av de större strandkrabborna som fångades under dagen.

 

STORT INTRESSE FÖR KLÄNGMANETER.

I juli hörde badare från Knuten på Tjörn av sig till Göteborgs Marinbiologiska och rapporterade att de hade fångat maneter som de inte kände igen.
De berättade också att flera hade bränt sig på maneterna. Det visade sig vara arten Gonionemus vertens. Efter att Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium hade åkt till Tjörn och gjort insamlingar och rapporterat in fynden till Havs och Vattenmyndigheten, Rappen och Artportalen så blev det stort intresse i medierna. Arten har observarats tidigare i svenska vatten men det verkar som om den varma sommaren fick de att dyka upp i stort antal. Det svenska namnet på arten blev Klängmanet (på engelska kallas den Clinging jellyfish). Det stora intresset hos allmänheten visar på att många tycker det är intressant med information kring "nya" arter och invasiva arter.


Klängmaneterna "klänger" sig fast på ålgräsblad under dagen.


Maneterna är som störst ca 25 mm i diameter och är svåra att upptäcka.

Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium samarbetar nu med forskare från bland annat Göteborgs Universitet och från  Woods Hole Oceanographic Institute i USA för att ta reda på om det är en nya art och hur de saprider sig mellan olika platser.


Klängmaneterna är väldigt vackra och har ett tydligt "kors" över klockan.

 

NYA SKOLOR I PROJEKTET! 

Förutom att lärarna från de skolor som var med i projektet 2017 har fått ytterligare fortbildning kring invasiva arter (som du kan läsa om här nedan) så har två nya skolor kommit med i projektet 2018.
Det är Kållekärrs skola och Rönnängs skola på Tjörn med lärare och elever om har fått lära sig mer om främmande arter i havet. I augusti hölls lärarfortbildning men lärarna från båda skolorna. Lärarfortbildningen hölls på Rönnängs skola 

 


Lärare från Ängåsskolan i Svanessund letar efter spökräkor.

LÄRARFORTBILDNINGAR VÅREN 2018.

Årets första lärarfortbildningar har genomförts i Stenungsund och i Svanesund.
Lärarna fick mer information om fortsättningen av skolprojketet och fler forskare var med under utbildningen. En del forskare som inte kunde närva direkt deltog i stället via Skype. 

Den 22 maj träffades lärare från skolor i Stenungsund. Ekenäs,Jörlanda, Stora höga, Kärna, Diseröd, Ytterby och Marstrand.
Den 23 maj träffades lärare från skolorna i Svanessund, Ellös och Varekil.

Fortbildningarna innhåll både teoretiska delar och fältexkursioner. Under fältövningarna i Svanessund hittades flertalet spökräkor på rep som hängde från bryggorna. Även om fynden ännu ej har artbestämts så det finns stora chanser att det är arten luden spökräka (Caprella mutica) som hittades. Luden spökräka är en av de främmande arter som vi letar efter i skolprojektet. Läs mer om luden spökräka i Artinformationen.


Spökräka från Svanessund. Förmodligen Luden spökräka.

 

HÄR NEDAN KAN DU LÄSA OM SKOLPROJEKTET SOM GENOMFÖRDES 2017:


Nyfika elever letar nya arter på Svanviks brygga.

På den här sidan lägger vi in nyheter och rapporter om vad som händer i projektet. När vi har fått in data från flera olika fältundersökningar sammanställer vi resultatet och lägger ut dem här. Håll utkik på denna sidan efter det senast i projektet.

 

SKOLBESÖK PÅ NYA VARVET I GÖTEBORG:
Under hösten 2017 erbjöds ett antal skolklasser som deltar i projektet att besöka Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium på Nya Varvet i Göteborg. Under ett antal timmar fick elever och lärare genomföra ett antal olika uppgifter för att lära sig mer om invasiva arter och hur marinbiologiska forskare arbetar.


Nya Varvet i Göteborg.

Dagarna genomfördes i samband med Sportfiskarna som arrangerade en av stationerna där eleverna fick möjlighet att meta upp Svartmunnade smörbultar ur hamnen. Under vårens fältdagar i de olika kommunerna fångades inga Svartmunnade smörbultar. I Göteborgs hamn har den Svartmunnade smörbulten funnit i många år och finns i höga tätheter. Genom att låta eleverna meta fiskar med Sportfiskarna fick de en chans att bekanta sig med denna invasiva art. 


Sportfiskarna arrangerade mete efter Svartmunnad smörbult.


Alla grupper fick upp Svartmunnade smörbultar.

På en annan station fick eleverna inventera och storleksbestämma Japanska jätteostron. Eleverna fick mäta storleken på de ostron de hittade (mätt som den maximala möjliga längden på varje ostron). Från dessa resultat kunde eleverna därefter i sina skolor räkna ut medelvärden, max och minstorlekar mm.


Eleverena fick storleksbestämma Japanska jätteostron.


Japanska jätteostron.

Precis som på skolbesöken med panelerna så fick eleverna möjligheten att undersöka Blåskrabbor och Penselkrabbor som fanns i laboratoriet på Nya Varvet. Eleverna fick i uppgift att könsbestämma och räkna ut könskvoten hos ca 30 levande Blåskrabbor.


Eleverna fick möjlighet att undersöka Blå- och Penselkrabbor.


Eleverna fick könsbestämma Blåskrabbor.

På en tredje station fick eleverna fortsätta att undersöka de påväxtpaneler som hade samlats in tidigare från vårens fältdagar. Under skolbesöken med panelerna hann inte alla eleverna undersöka panelerna och detta gav dem ett tillfälle att göra detta och göra noggrannare undersökningar. Vid ett antal tillfällen på Nya Varvet deltog forskaren Lena Granhag och berättade för eleverna om sin forskning med invasiva påväxtarter.


Forskaren Lena Granhag och elever undersöker paneler.


Dorotea Blank från Tekniska samfundet och elever undersöker paneler.

I laboratoriet fick eleverna lära sig mer om den forskning som pågår i labbet kring DNA, ålgräs och invasiva arter. I labbet fick eleverna också genopmföra olika experioment på egen hand som förklarar olika fysikaliska egenskaper i havet.


Elever som gör experiment i labbet.


Elever gör experiment med olika salthalter.


Här testar elever att skapa olika ljus ovanför ett experiment.


De äldre eleverna fick testa på att göra DNA-analyser.

 

 

HÖSTENS SKOLBESÖK MED PANELERNA:
Under vårens fältdagar gjordes flera olika undersökningar.Under dagen provfiskade eleverna efter Svartmunnade smörbultar, beräknade täckningsgrad av Japanska jätteostron samt metade efter Blås- och Penselkrabbor. Eleverna hängde också ut s.k. påväxtpaneler som skulle bli koloniserade av olika marina organsmer varav eventuellt några skulle vara invasiva arter. Se en film som visar hur man hänger ut paneler här. Panelerna hängdes ut i början juni och hämtades in i september. Se en film på när paneler hämtas upp ur Tjuvkils hamn här. I september hämtades panelerna in och togs med till skolorna där elever och lärrare fick möjlighet att undersöka dem. Vi hade med oss stereoluppar, mikroskop och USB-luppar samt övrig undersökningsutrustning. Alla elever fick också möjlighet att studera levande exemplar av Blåskrabba och Penselkrabba som vi tog med till klassrummen.


Utrustning som togs med till skolorna för att undersöka panelerna.


Elever som undersöker paneler med stereolupp.


En panel full med havstulpaner.


En panel som är full med blåmusslor.

Inga av de invasiva arter som vi letade efter i projekjtet hittades på panelerna. Men det fanns många andra organsismer på panelerna och här nedan finns några av dessa:


Kolonibildande sjöpungar (Botryllus schlosseri).


​Kolonibildande sjöpungar (Botryllus schlosseri).


Havstulpan sedd ovanifrån.


Koloni med mossdjur.


Koloni med mossdjur i större förstoring (se en film här).


I mitten av bilden ses polyper av Öronmanet (se en film här).


En nakensnäcka som kröp på en av panelerna.

Här är en sammanställning som visar de olika undersökningsplatserna där vi hade paneler (klicka på bilden så öppnas en pdf).

UPPDATERAD BILD ÖVER OSTRONRESULTATEN:
Vi har gjort en ny sammanställning över resultaten av elevernas undersökningar av Japanska jätteostron under vårens fältdagar (klicka på bilden så öppnas en pdf i ett eget fönster):

FÖRSTA SAMMANSTÄLLNINGEN:
Fynd av Japanska jätteostron.

Nu har vi gjort en första bearbetning av fynden av Japanska jätteostron från vårens fältdagar. På samtliga platser under fältdagarna har eleverna räknat tätheterna av Japanska jätteostron på strandsträckor där det har funnits ostron. Eleverna har fått lära sig hur de ska göra för att kasta ut rutorna slumpvis. Genom att snurra två varv innan de kastar rutan minskar risken att de "väljer" att lägga rutan där det finns extra många ostron. Se en kort film på denna teknik här. Därefter har eleverna räknat antalet ostron i rutorna. Eftersom rutorna är 0,5X0,5 meter stora har eleverna därefter fått multiplicera antalet räknade ostron med 4 för att få antalet/m2. Resultatet från dessa undersökningar visas i grafen här under (klicka på bilden så öppnas en större bild i ett eget fönster):


 

1 JUNI 2017

Vårens sista fältdag genomfördes den 1 juni i Stenungsund. Vi var vid segelklubben och badstranden. 100 elever  räknade ostron, fiskade fisk och krabbor och hängde ut tre påväxtpaneler.

Dagen började riktigt bra när läraren Victoria och några elever var på stranden innan vi började. En av eleverna hittade en krabba som såg lite ovanlig ut och lämnade den till Victoria och det visade sig att det var en hemigrapsus-krabba som var för liten för att artbestämma. Det var mycket spännande att vi lyckades hitta en krabba på den sista dagen av fältundersökningar. Det har tagits DNAprov på krabban och denna sidan kommer uppdateras med information när vi får resultatet från DNAanalysen som ska visa vilken art det är.


Victoria med den hittade hemigrapsus-krabban.


Hemigrapsus-krabban till vänster och en vanlig strandkrabba till höger.

 

SKOLPROJEKTET I MEDIA
Media har uppmärksammat elevernas arbete under fältdagarna, här är några länkar:
"Elever på jakt efter svartmunnad smörbult" - artikel i Lokaltidningen Stenungsund (20170523)
"Elever på jakt efter främmande arter" - inslag i Sveriges Radio P4 Göteborg (20170530)
 

29 MAJ 2017

Tidig morgon på Marstrand.

Vecka två av fältundersökningarna med elever och lärare startade på Marstrand i lite mulet väder. Elevernas intresse för att vara med och hjälpa forskarna att leta främmande arter var det dock inget fel på. Fiskelyckan var god både med spö och krabburara och det fanns gott om ostron att räkna på stranden utaför Båtellet. Salthalten mättes till 22 ‰ (eller 2,2 %).


Nöjd ostronletare på Marstrand.


Undersökningsutrustning på kajen.

Därefter var det dags för 200 elever från Ytterby skola på Tjuvkils strand. Även här var fiskelyckan mycket god även om det inte hittades några svartmunnade smörbultar här heller. Salthalten mättes till 20 ‰ (eller 2 %).


Samling på stranden i Tjuvkil.


Ett japanskt jätteostron som sitter på en blåmussla var ett av fynden.

 

24 MAJ 2017
Idag samlades totalt 200 elever från Stora Höga skolan vid småbåtshamnen i Getskär. På förmiddagen var det elever från årskurs 5 och 6. På eftermiddagen var det elever från årskurs 6. Alla elever provade på att fiska efter svartmunnad smörbult med krok, fiska krabbor med burar, juvenilfällor och krabbmeten, insamlingar av japanska jätteostron och hänga ut påväxtpaneler från flytbryggan. Det fanns många japanska jätteostron på stranden till höver om båtbryggan och ett stort antal undersökningsrutor kastades ut och ostronen i dessa räknades. Du hittar resultatet på "Fynd"-sidan.

Vi mätte salthalten med salthaltsmätare (refraktometer) och salthalten i ytvattnet var ca 13  ‰ (eller 1,3 %). Siktdjupet mättes med en siktskiva och längst ut på båtbryggan var det tillräckligt djupt för att mästa sikdjupet vilket var 3 meter.

Så här fint väder var det i Getskär:

Elever från Stora Höga skola lyssnar på Hans Hällman.


Krabbfisket i Getskär engagerade många elever.


Undersökning med hjälp av en vattenkikare.

23 MAJ 2017
Rapport från denna dag läggs ut inom kort. Bilder saknas.

22 MAJ 2017
Idag har det det varit fältundersökningar för Ellös skola och Varekils skola.

Ellöseleverna gjorde sin aundersökningar på Ellösstranden och i hamnen. Alla fick prova på att fiska med spön, fiska krabbor med burar, göra insamlingar av japanska jätteostron och hänga ut påväxtpaneler i hamnen. Vi mätte också salthalten med en salthaltsmätare (refraktometer). Salthalten i ytvattnet var ca 22 ‰ (eller 2,2 %). Med en siktskiva (som också kallas secchi-skiva) försökte vi mäta siktdjupet i hamnen men det var för grunt (max 5 meter) så vi såg siktskivan hela vägen ner till botten.

Det fanns gott om japanska jätteostron på stranden och alla grupper räknade antalet ostron i undersökningsrutor. Du hittar resultatet på "Fynd"-sidan.

Varekilseleverna cyklade ner till Svanvik där de gjorde samma undersökningar som ellöseleverna. Salthalten var lite högre, ca 25 ‰ (2,5 %) Siktdjupet var även här större än djupet i hamnen och vi såg siktskivan hela vägen ner till botten.

Det fanns mycket ostron på stranden inne i hamnen och alla grupper räknade antalet ostron i undersökningsrutor. Du hittar resultatet på "Fynd"-sidan.

Här kommer några foton från dagen:

Samling på stranden i Ellös för dagens fältundersökningar.


Påväxtpaneler hängs ut i Ellös hamn.


Elever "nycklar" fram arter i Ellös.


Elever cyklar till Svanvik för fältundersökningar.


Samling i Svanvik för fältundersökningar.

 


Hur många ostron är det i rutan i Svanviks hamn?

 

Logga in
Skapa nytt konto